ข่าวเด่น
+
กอร.พระราชพิธีฯ แจ้งปิดการจราจร เพื่อจัดพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยจะเริ่มปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 15.00 น. จนกระทั่งเสร็จพิธี ใน 16 เส้นทาง
+
สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในมุมมองต่าง ๆ ที่ประชาชนได้บันทึกภาพไว้นับแต่วันเสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2559
+
บริเวณประตูวิเศษไชยศรี ได้ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ยกเว้นวันที่มีการซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ วันที่ 15, 21 และ 22 ตุลาคม 2560
+
ขอเชิญ จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงาน ของ จิตอาสา 8 ประเภทงาน
+
กรุงเทพมหานคร ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบถนนราชดำเนินใน และท้องสนามหลวง วันที่ ๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดย กอร.พระราชพิธีฯ จะอนุญาตให้ประชาชนและสื่อมวลชนที่มีบัตรผ่านเท่านั้น สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
+
กอร.พระราชพิธีฯ แจ้งปิดการจราจรเพื่อซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ริ้วขบวนที่ 6 ในวันนี้
Top