ข่าวเด่น
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รายละเอียดกิจกรรมงาน “วันพ่อแห่งชาติ”

การแสดงของเด็กและเยาวชน
การแสดง “รู้รักสามัคคี เพราะพระบริบาล” 
จัดแสดง ณ บริเวณเวทีหน้าอาคารศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม 
การแสดงละครประกอบแสงสีเสียง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค เทคนิคการฉายวิดีโอ Mapping  ซึ่งเป็นการฉายเสมือนจริงแบบ 3 มิติ ที่มีความละเอียดสูงไปที่พื้นผิวกำแพงของอาคารศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม มีเนื้อหาเกี่ยวกับการน้อมนำพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9
จัดแสดงวันละ 2 รอบ เวลา 18.45 – 19.30 น. และ เวลา 20.30 – 21.15 น.โซนพิเศษ (โซนพระราชทาน)
บริเวณถนนสนามไชย หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พระราชวังสราญรมย์และหน้าทำเนียบองคมนตรี
จัดแสดงนิทรรศการโครงการในพระองค์และไตรโครงการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เช่น
1.โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โครงการอนุรักษ์ช้างป่า รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก
2.โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์