ป้ายประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สำหรับเผยแพร่
แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์
<a href="http://kingrama9.th" title="http://kingrama9.th" target="_blank"><img src="http://kingrama9.th/assets/images/banner/240x280.jpg" /></a>
<a href="http://kingrama9.th" title="http://kingrama9.th" target="_blank"><img src="http://kingrama9.th/assets/images/banner/330x200.jpg" /></a>
<a href="http://kingrama9.th" title="http://kingrama9.th" target="_blank"><img src="http://kingrama9.th/assets/images/banner/700x180.jpg" /></a>
Top