ข่าวเด่น
+
ขอเชิญ จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงาน ของ จิตอาสา 8 ประเภทงาน
+
กรุงเทพมหานคร ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบถนนราชดำเนินใน และท้องสนามหลวง วันที่ ๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดย กอร.พระราชพิธีฯ จะอนุญาตให้ประชาชนและสื่อมวลชนที่มีบัตรผ่านเท่านั้น สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
+
กอร.พระราชพิธีฯ แจ้งปิดการจราจรเพื่อซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ริ้วขบวนที่ 6 ในวันนี้
+
กอร.พระราชพิธีฯ เปิดให้ประชาชนเข้าชมการซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.
+
ซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ปิดถนนชั้นใน 18 เส้นทาง
+
แจ้งสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด และต่างประเทศ โดยทางคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จะมีการทยอยเพิ่มสถานที่หากมีการแจ้งที่แน่นอนอีกครั้ง
Top