ข่าวเด่น
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ และมิวเซียมสยาม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ และมิวเซียมสยาม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย 

1. โซนพิเศษ (โซนพระราชทาน) ณ บริเวณถนนสนามไชย หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พระราชวังสราญรมย์และหน้าทำเนียบองคมนตรี เป็นการจัดนิทรรศการโครงการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 


2. โซนนิทรรศการ “ความดีที่แบ่งปัน” ณ บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ นำเสนอในรูปแบบนิทรรศการภาพหอเกียรติยศ (Hall of fame) ภาพแห่งความทรงจำ ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยศิริราชมูลนิธิ ภาพการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน การจัดนิทรรศการของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ทมศ)


3. โซนนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” ณ บริเวณถนนสนามไชยตลอดเส้นทาง ตั้งแต่หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พระราชวังสราญรมย์ นำเสนอในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต (Live Exhibition) ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย จำนวน ๒๙ หน่วยงาน