ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
สารวัตรกลอง สารวัตรมโหระทึก สารวัตรแตร พนักงานกำกับฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด(หน้าพระนำ) ผู้ควบคุมคนหามเสลี่ยงกลีบบัว พระนำ พนักงานกำกับเสลี่ยงกลีบบัว พระนำ พนักงานคุมฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด(หลังพระนำ) พนักงานคุมฉัตรเครื่องสูงหักทองขวาง (หน้า)
๑๔ กันยายน ๒๕๖๐