ข่าวเด่น
กรุงเทพมหานคร ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบถนนราชดำเนินใน และท้องสนามหลวง วันที่ ๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
๐๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

เนื่องจากระหว่างวันที่ ๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร จะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบถนนราชดำเนินใน และท้องสนามหลวง
อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด กอร.พระราชพิธีฯ จะอนุญาตให้ประชาชนและสื่อมวลชนที่มีบัตรผ่านเท่านั้นสามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Top