ข่าวเด่น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานในพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

* สอบถามการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ และข้อมูลต่าง ๆ ในบริเวณโดยรอบสนามหลวง

          - กองอำนวยการร่วม (กอร.พระราชพิธี) โทรศัพท์ 1441

          - กองประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1555

* สอบถามเรื่องการแต่งกายเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

          - สายด่วนวัฒนธรรม โทรศัพท์ 1765

* สอบถามการเดินทาง

          - สายด่วน ขสมก. โทรศัพท์ 1348

* ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

          - ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1646 หรือ 0-2622-9265 โทรสาร 0 2226 0248

* สอบถามการบริจาคสิ่งของและเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

          - ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร (Volunteers for Dad) โทรศัพท์ 09 1814 2076 หรือ 09 5479 7034 หรือ 0 2613 3908ติดตามคำถามที่พบบ่อยอื่น ๆ ได้ที่: http://kingrama9.th/FAQ

Top