ลงทะเบียนสื่อมวลชน
     สื่อมวลชนที่จะเข้าทำข่าวและบันทึกภาพงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดแบบฟอร์มได้ คลิกเพื่อลงทะเบียนสื่อมวลชน- Online

1. หนังสือแจ้งความจำนงทำบัตรประจำตัวพิเศษ เพื่อร่วมทำข่าวและบันทึกภาพ
2. รายละเอียดการทำบัตรประจำตัวพิเศษสื่อมวลชน
3. แบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวพิเศษของสื่อมวลชน (ยื่นด้วยตนเอง)
4. ข้อปฏิบัติการเข้าบันทึกภาพงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯและจุดอัฒจันทร์ถ่ายภาพ
5. ลงทะเบียนสื่อมวลชน- Online
6. คู่มือลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวพิเศษ
7. ดาวน์โหลดวีดีโอพระราชพิธีฯ
Top