บทความ
แนวทางการจัดกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ ในช่วงแสดงความไว้อาลัย
รัฐบาลได้ขอความร่วมมือเรื่องการจัดรายการบันเทิงของสถานีโทรทัศน์และวิทยุ ว่า จำเป็นต้องปรับผังรายการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในช่วงแสดงความไว้อาลัย ส่วนการจัดกิจกรรมและการเปิดให้บริการของสถานบันเทิงต่าง ๆ ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมในการจัดงาน
๐๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ตั้งปณิธานทำความดีถวายพ่อหลวงระหว่างสักการะพระบรมศพ
ความเศร้าเสียใจอันเกิดจากความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย เป็นห้วงเวลาที่ดูยาวนานในความรู้สึก แต่การระลึกถึงแนวทางการทำงาน การใช้ชีวิตของพระองค์ท่านจะติดอยู่ในหัวใจคนไทยตราบนานเท่านาน สิ่งที่จะทำให้พระองค์ท่านได้คือ การตั้งมั่นในการ ทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ และการตั้งปณิธานที่แน่วแน่ระหว่างสักการะพร
๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
การเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
การแต่งกายเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจตรงกัน และคลายความกังวลเรื่องการแต่งกาย ขอเพียงให้แต่งกายสุภาพ ผู้หญิงสวมกระโปรง ผู้ชายสวมกางเกงขายาวสุภาพเรียบร้อย มิได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องแต่งแบบหนึ่งแบบใด ขอให้สวมชุดสุภาพ มิได้จำเป็นต้องเป็นชุดตัดใหม่หรือซื้อหาราค
๐๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ราชาผู้ทรงธรรม
พระองค์พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการในวันพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน ชาวสยาม”
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
พระมหากษัตริย์ไทยในสายตาชาวโลก
ทั่วโลกได้แสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดถึงสดุดีพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านว่าจะสถิตอยู่ในดวงใจของชาวโลกชั่วนิรันดร์
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
พระปรีชาด้านพัฒนาดิน
รอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯไปทุกหย่อมหญ้า ทรงศึกษาและแก้ไขปัญหาให้ปวงประชามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระองค์มีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการแก้ไขปัญหาดิน เช่น โครงการแกล้งดิน โครงการหญ้าแฝก
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
น้อมนำคำสอน ฝ่าความโศกสลด
น้อมนำคำสั่งสอนทุกคำ ทุกประโยค ทุกวลีของพ่อแห่งแผ่นดินไว้เหนือเกล้า และปฏิบัติตามคำสั่งสอนอย่างจริงจังและจริงใจเพื่อให้ผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดไปให้ได้
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
ทำดีถวายพ่อ
ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ชายและหญิงรวมกันเป็นหนึ่ง ด้วยแรงกาย แรงทรัพย์ ทำงานจิตอาสาเพื่อจุดมุ่งหมายเดียว คือ “ทำดีถวายพ่อ”
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
Top