บทความ
การส่งไม้จันทน์หอมให้กับช่างสิบหมู่
ไม้จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๙ ต้น ซึ่งจะนำมาใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แปรรูปตามขนาดที่กำหนดและเคลื่อนย้ายส่งมอบให้สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
อุโมงค์ลำพะยังฯ ใต้พระบารมี
การเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรใน ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ทรงเห็นถึงความลำบากของราษฎร ในพื้นที่ไม่มีแม้แต่น้ำทำการเกษตร จึงเกิดเป็นพระราชดำริให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
จากพื้นที่รับน้ำสนองพระราชดำริมาเป็นสวนหลวง ร.๙
จากแนวคิดหาพื้นที่รับน้ำด้านตะวันออกเพื่อสนองพระราชดำริ ที่เห็นว่าเหมาะสมคือ บริเวณหนองบอน โครงการเริ่มปี ๒๕๒๗ บริเวณดังกล่าวไม่ได้เป็นแค่ที่รับน้ำ ยังมุ่งหวังที่จะสร้างสวนสาธารณะระดับนครให้เป็นหน้าตาของประเทศ
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
แม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเสด็จสวรรคตแล้ว แต่พระราชดำริ พระราชดำรัส พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรจะยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ศาสตร์พระราชา หลักในการทรงงาน
ศาสตร์พระราชา หลักในการทรงงาน เชื่อว่าหลายคนรู้ดีอยู่แล้ว แต่มีจำนวนไม่น้อยยังจำได้ไม่ครบถ้วน การปฏิบัติในตอนเริ่มต้นไม่ต้องปฏิบัติให้ครบทั้ง ๒๓ ข้อ เพียงนำไปปฏิบัติเฉพาะบางข้อให้ได้ก่อนแล้วจึงขยับไปปฏิบัติข้ออื่น ๆ ต่อไป
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
สำนักพระราชวังได้ออกประกาศว่า สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แนวพระราชดำริแก้มลิง
โครงการแก้มลิงเกิดจากแนวคิดอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยพสกนิกร
๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ไปสนามหลวงถวายบังคมพระบรมศพ
พสกนิกรจากทุกสารทิศหลั่งไหลมาปักหลักบริเวณท้องสนามหลวงมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวัง เพียงได้กราบพระบรมศพ ในพระบรมโกศสักครั้งเพื่อแสดงความอาลัยพร้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
Top