สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ดูวิธีการค้นหา คลิก
วิธีการค้นหาสถานที่
1. กรุณาเลือกหรือพิมพ์ สถานที่ท่านต้องการ ที่ช่อง ประเทศ หรือ จังหวัด / เมือง หรือ อำเภอ / เขต
2. เมื่อเจอคำค้นหา ให้คลิกแทบสีฟ้า จะปรากฏข้อมูลของท่าน
(ภาพตัวอย่าง ทดลองค้นหาคำว่า “นนทบุรี”)
3. ข้อมูลสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์จะปรากฎในตาราง หากไม่ปรากฎข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหา กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
4. หากต้องการค้นหาใหม่ กรุณากด ค้นหาอีกครั้ง
ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 20 ตุลาคม 2560

พบข้อมูลทั้งหมด 1089 รายการ

ลำดับ รูปแบบ สถานที่ตั้งซุ้ม อำเภอ/เขต จังหวัด ประเทศ แผนที่
301 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดฉิมพลีวุฒาราม ดอยเต่า เชียงใหม่ ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
302 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) แม่ริม เชียงใหม่ ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
303 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดเขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
304 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ ไทย
305 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาว เชียงใหม่ ไทย
306 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดปากเจริญ ดอยหล่อ เชียงใหม่ ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
307 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จอมทอง เชียงใหม่ ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
308 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดกำแพงใหม่ (ป่าไผ่) เวียงแหง เชียงใหม่ ไทย
309 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง ที่ว่าการอำเภอแม่อาย(บริเวณสนามกีฬาอเนกประสงค์ข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย) แม่อาย เชียงใหม่ ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
310 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดรังษีสุทธาราม แม่วาง เชียงใหม่ ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
311 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง ลานประชุมอำเภอแม่ออน แม่ออน เชียงใหม่ ไทย
312 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดอินทาราม (แม่ทัง) ฮอด เชียงใหม่ ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
313 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดแสนทอง อมก๋อย เชียงใหม่ ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
314 เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ลาส คอนเดส ซันติอาโก ชิลี คลิกเพื่อดูแผนที่
315 วัดพุทธรังษี ลูเมียห์ ซิดนีย์ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
316 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ซีอาน ซีอาน จีน คลิกเพื่อดูแผนที่
317 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ จีน คลิกเพื่อดูแผนที่
318 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เซี่ยเหมิน เซี่ยเหมิน จีน คลิกเพื่อดูแผนที่
319 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล โซล โซล เกาหลีใต้
320 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ดาการ์ ดาการ์ เซเนกัล คลิกเพื่อดูแผนที่
กำหนดการและการแต่งกาย คลิก
ขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ คลิก
Top