รูปแกลเลอรี
การแสดงมหรสพสมโภช
การแสดงบัลเล่ต์
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐