ข่าวเด่น
โรงพยาบาลศิริราชชวนคนไทยนำเงินออมมาแลกกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงานรัชกาลที่ 9 สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โรงพยาบาลศิริราชชวนคนไทยนำเงินออมมาแลกกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงานรัชกาลที่ 9 สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

 

       ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ" รณรงค์ส่งเสริมการออมและการแบ่งปันแก่สังคมไทย โดยออมเงินในกระปุกส่วนตัวนำมาแลกกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงานของ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจะนำเงินออมดังกล่าวร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล

       สำหรับกระปุกออมเงินสัญลักษณ์จำลองอุปกรณ์ทรงงาน มี 3 แบบ ได้แก่ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป และพระราชพาหนะทรงงาน แต่ละชิ้นมีเรื่องราวที่น่าประทับใจในความห่วงใย พระอัจฉริยภาพและทรงเป็นผู้เสียสละ เพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการคือ

       1. ออมเงินให้เต็มกระปุกขนาดใดก็ได้

       2. นำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน

       ทั้งนี้ การเปิดรับแลกกระปุกให้แลกกระปุกวิทยุสื่อสารแบบแรก วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 20 สิงหาคม แบบที่สองกล้องถ่ายรูป แลกได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน และแบบที่สามพระราชพาหนะ ทรงงานแลกได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึง 20 ตุลาคม เพื่อกระตุ้นการออมอย่างต่อเนื่อง หากต้องการสะสมครบ 3 แบบ ช่องทางการแลกมี 3 แบบคือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.savingforgiving.com ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หรือสามารถแลกในกิจกรรมโรดโชว์ที่ห้างสรรพสินค้าตามวัน เวลาที่กำหนด 
  
รุ่งนภา นรารัตน์กุล/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/ บรรณาธิการข่าว
ที่มา : โรงพยาบาลศิริราช

Top