ข่าวเด่น
รัฐบาลจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง
๐๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันนี้ (๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๗.๐๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนัก-นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำคณะสื่อมวลชน
เข้าชมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง โดยมีพิธีและกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

๑. การจัดพิธีการในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

- เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๔๘๙ รูป โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ส่วนกลางจัด ณ ท้องสนามหลวง
ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จัด ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม ต่างประเทศ จัด ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลตามความเหมาะสม


- เวลา ๐๗.๔๕ น. พิธีเปิดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

- เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม โดยมีนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคม
และหมอบกราบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่วนกลางกำหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง
ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จัด ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม ต่างประเทศ จัด ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลตามความเหมาะสม