ข่าวเด่น
กอร.พระราชพิธีฯ เรียนชี้แจงว่า ยังไม่ได้มีการกำหนดเวลาปิดให้ประชาชนเข้าถวายพวงมาลัยดอกไม้สดแต่อย่างใด
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตามที่มีข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่องกำหนดเวลาปิดให้ประชาชนนำพวงมาลัยดอกไม้สด เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในเวลา 22.00 น.ของวันที่ 23 ตุลาคม 2560

กอร.พระราชพิธีฯ เรียนชี้แจงว่า ยังไม่ได้มีการกำหนดเวลาปิดให้ประชาชนเข้าถวายพวงมาลัยดอกไม้สดแต่อย่างใด ดังนั้น หากประชาชนประสงค์จะเข้าถวายพวงมาลัยดอกไม้สด ยังดำเนินการได้ตามปกติ 

Top