ข่าวเด่น
กระทรวงมหาดไทย เตรียมจัดกิจกรรมอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายนนี้
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

กระทรวงมหาดไทย เตรียมจัดกิจกรรมอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายนนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช