ข่าวเด่น
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถ และพระยานมาศ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๔.๕๑ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถ และพระยานมาศ หลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถ และพระยานมาศหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามโบราณราชประเพณีและเฉลิมพระเกียรติอย่างสูงสุด  โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ หัวหน้าพราหมณ์หลวง ได้กำหนดเวลาฤกษ์ ในวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑
เวลา ๑๔.๕๑ นาฬิกา ลัคนาสถิตราศีธนู เป็นมหัทธโนฤกษ์ (แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี มีพระจันทร์เป็นผู้รักษาฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง ๔ อยู่ในราศีเดียวกันเป็น
“บูรณะฤกษ์” เหมาะสำหรับการมงคลต่าง ๆ ) เพื่อบวงสรวงเทพยดาและดวงวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราช และครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์วิทยาการทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่ราชรถ และพระยานมาศเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์
พิธีการเริ่มต้นขึ้นเมื่อประธานฯ เข้าสู่ปะรำพิธี ด้านหน้าโรงราชรถ จุดธูปเทียนบูชาเครื่องสังเวย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ อ่านโองการบวงสรวงเทพยดา และดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชเพื่อขออัญเชิญราชรถ และพระยานมาศเคลื่อนออกจากโรงราชรถ แล้วถวายน้ำสังข์ ใบมะตูม เจิมที่ราชรถและพระยานมาศ ประธานฯ วางพวงมาลัยที่ราชรถและพระยานมาศ นักแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร แสดงละครสมโภชราชรถ และพระยานมาศตามโบราณราชประเพณี
เรื่องสังข์ศิลป์ชัย ตอนพระสังข์ศิลป์ชัยอัญเชิญราชรถ จากนั้น ประธานฯ ไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวง อธิษฐานจิตขอพระราชทานจากบูรพมหากษัตริย์ เทพเทวา ขออนุญาตเคลื่อนขบวนราชรถ และพระยานมาศออกจากโรงราชรถ (เจ้าพนักงานประโคม ฆ้อง สังข์ บัณเฑาะว์) เมื่อถึงเวลามหัทธโนฤกษ์ ๑๔.๕๑ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ประจำราชรถเคลื่อนขบวนตามลำดับ ดังนี้ ราชรถปืนใหญ่ ราชรถน้อย (เลขรหัสประจำราชรถ ๙๗๘๔) และพระมหาพิชัยราชรถสำนักการสังคีต กรมศิลปากรจัดการแสดงระบำชุดดาวดึงส์ บทร้องของระบำชุดนี้เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พรรณนาถึงความวิจิตรอลังการ ความงดงามโอฬารของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และทิพยสมบัติของพระอินทร์ประหนึ่งว่าเหล่าเทวดา นางฟ้า ได้มาร่วมยินดีในความสำเร็จของพิธีการ จากนั้นประธานฯ โปรยข้าวตอกดอกไม้เครื่องสังเวยที่โต๊ะบวงสรวงเป็นอันเสร็จพิธีTop