ข่าวส่วนกลาง
ศธ.รับผิดชอบจัดซุ้มวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระราชทานเพลิงพระศพในหลวงรัชกาลที่ ๙
๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการดูแลซุ้มวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

        นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดซุ้มวางดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชน ที่จะเดินทางมาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑๖ ซุ้ม ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการจะแบ่งความรับผิดชอบว่าแต่ละองค์กรหลัก ศธ. จะรับผิดชอบใน จุดใดบ้าง ขณะเดียวกันจะมีการจัดทำดอกไม้จันทน์แจกให้กับประชาชน จังหวัดละ ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น รวม ทั่วประเทศ ๗.๗ ล้านชิ้น โดยการจัดทำดอกไม้จันทน์นั้นจะมอบให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทุกจังหวัด ไปประสานงานกับสถานศึกษาต่าง ๆ อาทิ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน.) และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ร่วมกันดำเนินการ ซึ่งจะมีรูปแบบดอกไม้จันทน์  ๕ รูปแบบที่จะจัดทำแจกจ่ายให้กับประชาชน 
 
 
เกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์/เรียบเรียง 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/บรรณาธิการข่าว 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

Top