ข่าวส่วนกลาง
รัฐบาลเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และอำนวยความสะดวกประชาชน ที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

รัฐบาลเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


        รัฐบาลเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซุ้มและวัดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอำเภอในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

        เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองและบริการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

        ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองและบริการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและดำเนินการด้านการรับรองและบริการประชาชนที่ไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รับรองและบริการบุคคลที่ได้รับเชิญไปร่วมในพระราชพิธีฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พร้อมเตรียมการจัดสถานที่ การจัดอาหารน้ำดื่ม การอำนวยความสะดวกเส้นทางจราจร การแพทย์และพยาบาล ตลอดจนให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

        นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน ที่จะดำเนินการทั้งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ ตลอดจนในต่างประเทศ ดังนี้

        ในส่วนกลาง จะจัดตั้งซุ้มขนาดใหญ่สำหรับประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงท้องสนามหลวง จำนวน ๑๒ ซุ้ม ได้แก่ ข้างกองสลาก (เดิม) จำนวน ๒ ซุ้ม สวนสันติชัยปราการฐานทัพเรือกรุงเทพ (กองทัพเรือ) สวนเฉลิมพระเกียติ ๗๒ พรรษา (สวนรถไฟ) ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์ เชิงสะพานพระราม ๘ (ฝั่งธนบุรี) ลานปฐมราชานุสรณ์ สะพานพุทธยอดฟ้าฯ ลานเซ็นทรัลเวิล์ด (สตช.) กองบัญชาการกองทัพบก (กองทัพบก) หน้าลานสนามศุภชลาศัย (กรมพลศึกษา) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศวิหาร พื้นที่ตามมุมเมือง จำนวน ๔ ซุ้ม ณ หน้าอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และสวนหลวง ร. ๙  รวมทั้งจัดตั้งซุ้มขนาดกลาง จำนวน ๒๓ ซุ้ม ณ บริเวณถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๔ ซุ้ม ถนนราชดำเนินกลาง จำนวน ๔ ซุ้ม ถนนราชดำเนินนอก จำนวน ๖ ซุ้ม ถนนหลานหลวง จำนวน ๓ ซุ้ม และตามวัดต่าง ๆ จำนวน ๖ ซุ้ม โดยมีกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน

        ในส่วนภูมิภาค จังหวัดและอำเภอจะจัดพิธีในทุกจังหวัดและทุกอำเภอ โดยจังหวัดและอำเภอเมืองจะจัดพิธีร่วมกัน มีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน และ ในต่างประเทศ จะจัดพิธีในพื้นที่สถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุล และวัดไทยในต่างประเทศ โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน


นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/เรียบเรียง
วัฒนา  เงินกลม/บรรณาธิการข่าว
ที่มา สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

Top