ข่าวส่วนกลาง
บรรยากาศช่วงค่ำ ซึ่ง ประชาชน ทยอยมาเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๐๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันนี้  (๕ ธ.ค. ๖๓)  เวลา ๑๘.๐๐ น. ประชาชนจำนวนมาก เดินทางมาร่วมรอเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓