ข่าวส่วนกลาง
กองอำนวยการร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 อำนวยความสะดวกประชาชน ที่มาชมงานวันพ่อแห่งชาติ
๐๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ และมิวเซียมสยาม

2. กิจกรรมพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ในวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. 63 เวลา 19.19 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

กองอำนวยการร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ได้บริหารจัดการในการอำนวยความสะดวกประชาชน ที่มาชมงานวันพ่อแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ให้แต่ละหน่วยงานบริการฟรี ดังนี้