ข่าวส่วนกลาง
ขอเชิญชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) แปรอักษร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
๐๒ ธันวาคม ๒๕๖๓โดยการแสดงครั้งนี้ใช้โดรนจำนวน ๖๕๐ ลำ เวลา ๑๙.๓๐ น. ใช้ระยะเวลาในการบิน ๕.๒๐ นาที โดยการแสดงครั้งนี้ใช้โดรนที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นด้วยฝีมือคนไทยโดยเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จะแปรเป็นรูปร่างต่างๆจำนวน ๕ แบบ ไล่เรียงตามลำดับ 

๑. รูปแผนที่ประเทศไทยลายธงชาติไทย

๒. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรทรงโบกพระหัตถ์

๓. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรทรงเป่าแซกฯ

๔. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรคู่กับในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 

๕. พลุไฟเฉลิมฉลอง