ข่าวส่วนกลาง
บริการ รถ ขสมก. และ เรือฟรี บริการประชาชนร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

รัฐบาลขอเขิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ”

วันที่ ๑-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตั้งแต่วลา ๑๐.๐๐- ๒๑.๐๐ น.  

ณ ถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ และมิวเซียมสยาม

โดยมีบริการ รถ ขสมก. และ เรือฟรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.   

รถ ขสมก. ๔ เส้นทาง

๑. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งเกาะพญาไท) ถึง สนามหลวง (ศาลฎีกา)

๒. วงเวียนใหญ่ ถึง สนามหลวง (MRT สนามไชย)

๓. หัวลำโพง ถึง สนามหลวง (ศาลฎีกา)

๔. สนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) ถึงสนามหลวง (ศาลฎีกา)


กรมเจ้าท่าจัดบริการเรือบริการฟรี ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๑. แม่น้ำเจ้าพระยา กรมเจ้าท่าให้บริการเรือข้ามฟากฟรี ๓ ท่าเรือ 

- เส้นทาง ท่าเรือท่าช้าง-ท่าเรือวัดระฆัง-ท่าเรือวัดอรุณ

- เวลาให้บริการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

๒. คลองแสนแสบ กรมเจ้าท่าร่วมกับบริษัท ครอบครัวขนส่ง ๒๐๐๒ จำกัด ให้บริการเรือฟรีสำหรับวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

- เส้นทาง ท่าเรือประตูน้ำ-ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ

- เวลาให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.