ข่าวส่วนกลาง
“จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี” ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สมาคมศิษย์เก่า 4 โรงเรียนดัง กรุงเทพคริสเตียน สวนกุหลาบวิทยาลัย อัสสัมชัญ เทพศิรินทร์  จัดขบวนนักเรียนเกือบพันคนถวายบังคมและราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคตรัชกาลที่ 9  วันที่ 13 ตุลาคม ภาคีทั้ง  4 โรงเรียน จึงได้ร่วมใจจัดกิจกรรม “ จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี ” โดยมีนายกสมาคมทั้ง 4 สมาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า นักเรียนเก่า บุคลากร และนักเรียนปัจจุบันของ 4 โรงเรียนในเครือจตุรมิตรนำทีมจัดกิจกรรม “จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี” ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


ภาคี 4 โรงเรียนจตุรมิตร คือ สมาคมนักเรียนเก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย สมาคมอัสสัมชัญ และสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทยและทั้ง 4 โรงเรียนถือเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ คู่สังคมไทยที่ได้ผลิตศิษย์เก่าออกไปเป็นกำลังสำคัญของชาติ มานานนับ 100 ปี  ซึ่งนายกสมาคมทั้ง 4 สมาคม ประกอบด้วย นายกู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  นายแพทย์ พิชญา นาควัชระ นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ  และพลตำรวจเอก ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า นักเรียนเก่า บุคลากร และนักเรียนปัจจุบันของ 4 โรงเรียนในเครือจตุรมิตรนำทีมจัดกิจกรรม “จตุรมิตร ล้วนรู้รักสามัคคี” ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานครอ เวลา 9.00 น โดยริ้วขบวนนักเรียนจาก 4 โรงเรียน และอาจารย์ รวมทั้งศิษย์เก่า รวมกว่า 800 คน นำแถวโดยกองดุริยางค์จากทุกโรงเรียน ร่วมกับกองลูกเสือเกียรติยศ และผู้เชิญหมู่ขบวนธง เข้าถวายบังคมและกล่าวคำมั่นคำสัญญาว่า“จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”“จะรู้รักสามัคคี” และ“จะทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี”  ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ภาคีจตุรมิตร นับเป็นโรงเรียนเก่าแก่ของประเทศไทย ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่ยาวนานในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงทำนุบำรุง บูรณะประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง โดยการน้อมนำปรัชญาพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต และการศึกษาในโรงเรียน รวมทั้งการถวายพวงมาลาราชสักการะ ต่อหน้าอนุสาวรีย์พระบรมรูป ในวันสำคัญต่อเนื่องมานาน เช่น สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, สมเด็จพระปิยะมหาราช ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นอกจากประเพณีที่ร่วมกัน ถวายความจงรักภักดีแล้ว โรงเรียนทั้ง4 แห่งยังรวมตัวกันแข่งขันกีฬาสามัคคีที่โด่งดังที่สุดมานานกว่า 50 ปี คือ การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี เริ่มต้นการแข่งขันครั้งแรก ในปี 2507 ปัจจุบันฟุตบอลจตุรมิตร มีอายุยาวนานถึง 56 ปี ซึ่งมีผู้ชมและกองเชียร์จากรุ่นสู่รุ่น ที่ผ่านกิจกรรมฟุตบอลจตุรมิตรฯ มามากกว่า 500,000 คน  และในวันที่ 13 ตุลาคม เวลา 17.00 น ทั้ง 4 สมาคมฯยังร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดการแสดงดนตรี ณ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยาสะพานพระปกเกล้า(ใกล้สะพานพุทธ) อีกด้วย โดยจะบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ให้ประชาชนร่วมรับฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่อย่างใด นับเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของเยาวชน ตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ไว้แก่นักเรียนของทั้ง 4 โรงเรียน

     โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2395 อายุ 168 ปี

    โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2425 อายุ 138 ปี

    โรงเรียนอัสสัมชัญ ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2428 อายุ 135 ปี

    โรงเรียนเทพศิรินทร์ ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2428 อายุ135 ปี