ข่าวส่วนกลาง
รองนายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

            วันนี้ (วันที่ 30 ตุลาคม 2560) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผย ภายหลังการประชุมกองอำนวยการร่วมพระราชพิธี   ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร      (กอร.พระราชพิธีฯ) ว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อย สมพระเกียรติ

          พลเอกประวิตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกหน่วยงานได้ทำงานอย่างเต็มที่ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือให้งานพระราชพิธีครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยและกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ของกรมประชาสัมพันธ์ที่สื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ ขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

          สำหรับกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กอร.พระราชพิธีฯ) จะปิดการดำเนินงานในวันนี้ (30 ตุลาคม 2560) และจะส่งมอบพื้นที่เขตราชวัติและพื้นที่โดยรอบสนามหลวง ให้กับ กอร.รส ของกองทัพภาคที่ 1 เพื่อดูแล ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เพื่อเตรียมพร้อมพื้นที่สำหรับการจัดนิทรรศการพระเมรุมาศให้ประชาชนได้เข้าชม ระหว่างวันที่ 2 – 30 พฤศจิกายน 2560

Top