ข่าวส่วนกลาง
สธ.เผยทีมแพทย์ดูแลประชาชนงานพระราชพิธีฯ ทั่วประเทศ กว่า 2.6 ล้านคน คงทีมแพทย์ดูแลต่อเนื่อง
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่และช่วยดูแลประชาชนได้เป็นอย่างดียิ่งด้วยน้ำใจและความเข้มแข็ง  ทั้งนี้ยังมีประชาชนพักค้างอยู่บริเวณท้องสนามหลวงและถนนราชดำเนินเป็นจำนวนมาก ขอให้จัดทีมแพทย์และจิตอาสาดูแลต่อเนื่องจนกว่าประชาชนจะกลับบ้านทั้งหมด

       ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข จะยังคงทีมแพทย์และจิตอาสาดูแลประชาชนต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาแสดงความอาลัย รวมทั้งประชาชนที่เข้าชมพระเมรุมาศที่ท้องสนามหลวงตลอดเดือนพฤศจิกายน แนะนำประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัย ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวขอให้ญาติตามมาดูแล หากมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลีย ขอให้ญาติหรือผู้พบเห็น แจ้งทีมแพทย์หรือทีมจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์ทันที หรือโทรสายด่วน 1669 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323

 

นาฏสรวง อินทร์แก้ว / ข่าว

 ธนัชพร  ถ้ำสิงห์ / บรรณาธิการข่าว

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

Top