ข่าวส่วนกลาง
การจราจรทางฝั่งธนบุรีไปฝั่งพระนครติดขัดมาก ขอให้หลีกเลี่ยงและใช้เส้นทางอื่นแทน
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข้อความประชาสัมพันธ์


        กอร.พระราชพิธีฯ แจ้งปิดการจราจรเส้นทางข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้า ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ทำให้การจราจรทางฝั่งธนบุรีไปฝั่งพระนครติดขัดมาก รวมทั้งการจราจรบนสะพานสมเด็จพระปกเกล้าติดขัด ขอให้ท่านหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรดังกล่าวและใช้เส้นทางอื่นแทน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Top