ข่าวส่วนกลาง
ช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดำเนินการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับชมและรับฟังบรรยากาศจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ดังนี้

สื่อโทรทัศน์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดไปยังสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง และสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ NBT World และ Thai TV TGN Global Network ส่งสัญญาณเผยแพร่ภาพและเสียงไปยัง 177 ประเทศทั่วโลก 

สื่อวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดไปสถานีวิทยุทั่วประเทศกว่า 5,000 สถานี    

สื่อออนไลน์ ถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ www.kingrama9.th และเฟซบุ๊คศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับชมงานพระราชพิธีครั้งนี้ได้ทุกแห่งในโลก 

จอ LED ทั่วประเทศ ประสานความร่วมมือกับเอกชน ถ่ายทอดสดผ่านจอ LED ทั่วประเทศ โดยในกรุงเทพมหานคร ติดตั้งจอ LED พร้อมเครื่องขยายเสียง บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

1) พระเมรุมาศจำลอง จำนวน 9 แห่ง จอ LED ขนาด 6x12 เมตร

2) ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ จำนวน 16 แห่ง จอ LED ขนาด 4x6 เมตร

3) ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง จำนวน 26 แห่ง จอ LED ขนาด 4x6 เมตร

4) ติดตั้งโทรทัศน์ ขนาด 49 นิ้ว ในบริเวณจุดถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน จำนวน 16 วัด

Top