ข่าวส่วนกลาง
กอร.พระราชพิธีฯ แถลงจุดพักค้างรองรับประชาชนกว่า 20,000 คน/วัน พร้อมจุดติดตั้ง LED ให้ประชาชนรับชมถ่ายทอดสดบรรยากาศงานจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

วันนี้ (23 ต.ค. 60) เวลา 13.30 น. กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กอร.พระราชพิธีฯ) แถลงเรื่องการเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก และการดูแลประชาชนช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและพระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมี นายเกรียงไกร  จงเจริญ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมให้ข้อมูล

        นายเกรียงไกร  จงเจริญ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนของกรุงเทพมหานครว่า ได้ประสานวัดและโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมสถานที่พักรองรับประชาชนสำหรับพักค้างและพักคอยในช่วงวันงานพระราชพิธี โดยมีโรงเรียน วัด และศูนย์เยาวชนยินดีเปิดให้ประชาชนสามารถพักค้างและพักคอยได้ จำนวน 164 แห่ง สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 27,210 คน/วัน ประกอบด้วย

1. อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) : รองรับประชาชนได้ 600 คน/คืน  ให้บริการวันที่ 25 และ 26 ต.ค. 2560

2. ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน : รองรับประชาชนได้ 100 คน/วัน

3. บ้านอิ่มใจ : รองรับประชาชนได้ 60 คน/วัน  ให้บริการทุกวัน

4. สถานที่พักสำหรับพระสงฆ์ 2 แห่ง ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

   1) โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก

   2) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

5. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน เป็นที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

6. สถานศึกษาและวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เปิดรองรับประชาชน จำนวน 158 แห่ง (35 เขต) : รองรับประชาชนได้ 26,450 คน/วัน 

   - สถานศึกษา 129 แห่ง รองรับประชาชนได้ 21,940 คน/วัน 

   - วัด 29 แห่ง รองรับประชาชนได้ 4,510 คน/วัน

ประชาชนที่ประสงค์เข้าพักสามารถติดต่อโดยตรง ณ สถานที่พักนั้น ๆ เป็นรายวัน และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.prbangkok.com หรือสอบถามสายด่วน กทม. โทร. 1555 


        นอกจากนี้ กทม. ยังได้ติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ ในจุดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ประชาชนรับชมบรรยากาศงานจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

        กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ติดตั้งจอ LED บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มขนาดใหญ่ ซุ้มขนาดกลาง และสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ซึ่งจะถ่ายทอดสดบรรยากาศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจาก มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ต่างๆ ได้รับชม เสมือนร่วมอยู่ในพระราชพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

        โดยกองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการติดตั้งจอ LED พร้อมเครื่องขยายเสียง บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และวัดต่างๆ ดังนี้ 

1) พระเมรุมาศจำลอง จำนวน 8 แห่ง ขนาด 6x12 เมตร

2) ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ จำนวน 16 แห่ง ขนาด 4x6 เมตร

3) ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง จำนวน 23 แห่ง ขนาด 4x6 เมตร

4) ติดตั้งโทรทัศน์ ขนาด 49 นิ้ว ในบริเวณจุดถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน จำนวน 16 วัด

        นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร โดยกองประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ สำรวจจุดติดตั้งจอ LED เพิ่มเติม ช่วงถนนราชดำเนินกลางจนถึงพระลานพระราชวังดุสิต เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีได้รับชมบรรยากาศงานพระราชพิธีที่มีการถ่ายทอดจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยจะติดตั้งจอ LED ขนาด 3 x 4 เมตร จำนวน 7 จอ ใน 5 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ระหว่างพระเมรุมาศจำลองบริเวณกองสลากถึงซุ้มขนาดกลางบริเวณหน้าหอสมุดเมือง จำนวน 1 จอ

จุดที่ 2 ระหว่างซุ้มขนาดกลางบริเวณหน้าหอสมุดเมืองถึงซุ้มขนาดกลางบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จำนวน 2 จอ

จุดที่ 3 ระหว่างซุ้มขนาดกลางบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงซุ้มขนาดกลางบริเวณหน้าบริษัทเทเวศน์ประกันภัย จำนวน 1 จอ

จุดที่ 4 ระหว่างซุ้มขนาดกลางบริเวณแยก จปร. ถึง  ซุ้มขนาดกลางบริเวณแยกมัฆวาน จำนวน 1 จอ

จุดที่ 5 ระหว่างซุ้มขนาดกลางบริเวณแยกมัฆวานถึง พระเมรุมาศ จำนวน 2 จอธัญลักษณ์ ฉิมดี/ข่าว

ธนัชพร ถ้ำสิงห์/บรรณาธิการข่าว

ที่มา: แถลงข่าว กอร.พระราชพิธีฯ วันที่ 23 ต.ค. 2560 และ www.prbangkok.com

Top