ข่าวส่วนกลาง
สมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนินร่วมฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

                  วันนี้ (22 ต.ค. 2560) เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมฝึกซ้อมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 4 ซึ่งเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในพระที่นั่งราเชนทรยาน และเชิญพระบรมราชสรีรางคารขึ้นประดิษฐานในพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาศเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง รวมระยะทาง ๑,๐๗๔ เมตร ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที ส่วนริ้วขบวนที่ ๕ เป็นการเชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท รวมระยะทาง ๖๓ เมตร ใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที

                ต่อมาเวลา 17.00 น. พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ร่วมซ้อมริ้วขบวนที่ 6 โดยทรงนำขบวนกองทหารม้า เชิญพระบรมราชสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรีไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร
                ซึ่งริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 4 จะเกิดขึ้นจริงในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 และริ้วขบวนที่ 5 และ 6 จะเกิดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จะเริ่มเปิดจุดคัดกรองให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 25 ตุลาคม 2560 โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตัวเพื่อผ่านจุดคัดกรอง 9 จุด รอบบริเวณท้องสนามหลวง ได้แก่ แยกสะพานมอญ ท่าช้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พระแม่ธรณีบีบมวยผม ถนนกัลยาณไมตรี (ข้างกระทรวงกลาโหม) แยกพระเชตุพน ท่าเตียน ท่าพระจันทร์ และใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 
 
ปัทมาวดี เหลือสม/ข่าว
ชลรส/บรรณาธิการข่าว
ที่มา: กอร.พระราชพิธีฯ

Top