ข่าวส่วนกลาง
ฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเสมือนจริงครั้งสุดท้าย เป็นไปอย่างสง่างาม สมพระเกียรติยศ
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐วันนี้ (21 ต.ค. 2560) ฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเสมือนจริงครั้งสุดท้าย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล     อดุลยเดช เป็นไปอย่างสง่างาม สมพระเกียรติยศ ท่ามกลางประชาชนร่วมชมการฝึกซ้อมอย่างเนืองแน่น ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมฝึกซ้อมการปฏิบัติในขบวนพระบรมราชอิสริยยศด้วย โดยริ้วขบวนที่ 1            เชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาศสามลำคาน ออกทางประตูเทวาภิรมย์ ไปยังถนนมหาราช เข้าสู่ถนนท้ายวัง จนถึงบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ริ้วขบวนที่ 2 เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ กรมดุริยางค์ทหารบกบรรเลงเพลงพญาโศก เพลงสรรเสริญเสือป่า และเพลงสรรเสริญพระนารายณ์ ใช้เส้นทางถนนสนามไชยเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน เลี้ยวเข้าถนนเส้นกลางท้องสนามหลวง ริ้วขบวนที่ 3 เชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรถ ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่บนราชรถปืนใหญ่ เวียนอุตราวัฏ (เวียนซ้าย) 3 รอบ แล้วเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศ
การฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในครั้งนี้ เปิดให้ประชาชนเข้าชมการฝึกซ้อมตั้งแต่บริเวณท่าช้างถึงท่าเตียน รอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง 3 ด้าน ได้แก่ บริเวณถนนมหาราช ถนนท้ายวัง และถนนสนามไชย และบนบาทวิถีถนนราชดำเนินใน ตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม ไปจนถึงบริเวณแนวกึ่งกลางสนามหลวง    ฝั่งตรงข้ามสนามหลวง ทั้งนี้ ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จะเริ่มเปิดจุดคัดกรองให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 25 ตุลาคม 2560 โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตัวเพื่อผ่านจุดคัดกรอง 9 จุด รอบบริเวณท้องสนามหลวง ได้แก่ แยกสะพานมอญ ท่าช้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พระแม่ธรณีบีบมวยผม ถนนกัลยาณไมตรี แยกพระเชตุพน ท่าเตียน ท่าพระจันทร์ และใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า