ข่าวส่วนกลาง
แจ้งซ้อมริ้วขบวนพระราชอาคันตุกะ และผู้นำต่างประเทศ จากโรงแรมที่พักมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 18.00 น
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข้อความประชาสัมพันธ์

       

       คณะกรรมการถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่บุคคลสำคัญต่างประเทศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ แจ้งซ้อมริ้วขบวนพระราชอาคันตุกะ และผู้นำต่างประเทศ จากโรงแรมที่พักมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.3018.00 น.  จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังต่อไปนี้ พื้นที่ทางด่วนพระราม 4ยมราช และ ทางด่วนสุรวงศ์ อุรุพงษ์(ขาไป),  พื้นที่ทางด่วนยมราช สีลม (ขากลับ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1441

Top