ข่าวส่วนกลาง
กรมการขนส่งทางบก บริการ รับ - ส่งประชาชน ณ พระเมรุมาศจำลองและซุ้มวางดอกไม้จันทน์ฯ ทั่วประเทศ
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

            นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ขอเชิญประชาชนร่วมวางดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ พระเมรุมาศจำลองและซุ้มวางดอกไม้จันทน์ฯ ซึ่งจัดสร้างขึ้นทั่วประเทศ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งจะประสานผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารภายในจังหวัด ร่วมให้บริการรับ - ส่งประชาชน จากจุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล รถเช่าเหมา และจุดให้บริการรถรับ ส่งเข้าสู่บริเวณงาน
            สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขบ. เปิดให้ประชาชนนำรถยนต์หรือรถบัสเข้ามาจอดภายใน ขบ. ระหว่างวันที่ 21 – 23, 26 และ 28 - 29 ตุลาคม 2560 และจัดรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) รับ - ส่งฟรี ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2560 จากจุดจอดรถสี่มุมเมือง และจุดจอด ขบ. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

นาฏสรวง อินทร์แก้ว /ข่าว
ธนัชพร  ถ้ำสิงห์ /บรรณาธิการข่าว
ที่มา : กระทรวงคมนาคม

Top