ข่าวส่วนกลาง
“ดอกไม้เพื่อพ่อ” การร่วมแรงร่วมใจของภาคประชาชนชาวดอกไม้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

        มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และประชาชนชุมชนชาวปากคลองตลาด จัดกิจกรรม “ดอกไม้เพื่อพ่อ” เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ   พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

        กิจกรรม “ดอกไม้เพื่อพ่อ” เป็นการประดับซุ้มดอกไม้จำนวน 6 ซุ้มตลอดถนนจักรเพชร (ปากคลองตลาด) ระยะทางกว่า 400 เมตร ประกอบด้วยดอกไม้สดหลายสิบล้านดอกและบางส่วนเป็นดอกไม้จากมูลนิธิโครงการหลวงที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่างงดงามและเปี่ยมด้วยความหมายที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี จากการร่วมแรงร่วมใจของภาคประชาชนชาวดอกไม้ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงนักจัดดอกไม้   ฝีมือเยี่ยมระดับประเทศและชาวเขา อ.พบพระ จ.ตาก ที่ตั้งใจปลูกดอกดาวเรืองนับแสนต้นเพื่อนำมาร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะ

        กิจกรรม “ดอกไม้เพื่อพ่อ” กำหนดเปิดในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าไปรษณีย์วัดเลียบ ต้นถนนจักรเพชร ใกล้พระเมรุมาศจำลอง ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๑ เชิงสะพานพุทธ ซึ่งในวันงานจะมีกิจกรรมประกอบด้วย การเดินชมซุ้มดอกไม้ทั้ง ๖ ซุ้ม ได้แก่ ซุ้มที่ ๑ “คนไทย” ,ซุ้มที่ ๒ “สายฝน”, ซุ้มที่ ๓ “รอยเท้าพ่อ”, ซุ้มที่ ๔ “บ้าน”, ซุ้มที่ ๕ “๙”(King Rama IX) และซุ้มที่ ๖ “มณฑารพ” นอกจากนี้ จะมีการจุดเทียนถวายความอาลัยพร้อมการบรรเลงขลุ่ยจาก อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

        ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมชม “ดอกไม้เพื่อพ่อ” ระหว่างวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560 บริเวณ    ถนนจักรเพชร (ปากคลองตลาด) ตั้งแต่ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 เชิงสะพานพุทธ จนถึงหน้าสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง 

 

 

 

เพ็ญกมล ประเสริฐกุล/ข่าว

อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการ

 

Top