ข่าวส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความเรียบร้อยตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศ สำรวจโครงสร้างถนนด้วยวิธี Ground Penetrating Radar (GPR)
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

                 

            เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่


            รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยตามเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการสำรวจโครงสร้างถนนด้วยวิธี Ground Penetrating Radar (GPR) เป็นวิธีทางธรณีฟิสิกส์ โดยการส่งคลื่นเรดาร์ลงไปใต้พื้นและรับสัญญาณคลื่นสะท้อนกลับมา ซึ่งจะมีความถี่แตกต่างกันตามคุณสมบัติของวัสดุ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานตรวจสอบต่างๆได้ ส่วนชนิดของหัวรับ/ส่งสัญญาณ (Antenna) 400 MHz. สำหรับงานสาธารณูปโภคตรวจหาโพรงอากาศใต้ดิน 900 MHz. สำหรับงานสำรวจความหนา ของคอนกรีตตรวจหาโพรงอากาศใต้พื้นคอนกรีต และตำแหน่งของระบบท่อต่างๆ และ 1,600 MHz. สำหรับการหาระยะตำแหน่งกับความลึกของเหล็กเสริมคอนกรีต สำหรับการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง บริเวณลานพระราชวังดุสิต จำนวน 1 แห่ง และบริเวณสี่มุมเมืองของทุ่งพระเมรุ (ท้องสนามหลวง) จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ บริเวณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (เดิม)                 สวนนาคราภิรมย์ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 1 และลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และในพื้นที่สี่มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ บริเวณสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) บริเวณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริเวณพุทธมณฑล ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ จำนวน 16 ซุ้ม และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง จำนวน 26 ซุ้ม และจุดถวายดอกไม้จันทน์บริเวณวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต จำนวน 62 แห่ง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ต.ค.60 หลังจากนั้นจะนำดอกดาวเรืองและไม้ดอกสีเหลืองชนิดอื่นๆ มาประดับตกแต่งบริเวณพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมทั้งสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ตามวัด เพื่อให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดสร้างพระจิตกาธาน เพื่อใช้เผาดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง จำนวน 8 แห่ง และสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ตามวัด จำนวน 50 แห่ง รวมทั้งหมด 58 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 22 ต.ค.60


ที่มา : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
เกรียงไกร พันธิวานนท์  :  ข่าว
ธนัชพร  ถ้ำสิงห์  :  บรรณาธิการ

Top