ข่าวส่วนกลาง
กอร.พระราชพิธีฯ แถลงความพร้อมพระเมรุมาศจำลองในภูมิภาคและมหรสพสมโภชในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

       วันนี้ (14 ต.ค.60) เวลา 13.30 น. กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กอร.พระราชพิธีฯ) แถลงข่าวเรื่องการแสดงมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และความพร้อมในการปฏิบัติงานภาพรวมของพระเมรุมาศจำลองในภูมิภาค

         นายเอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้เปิดเผยว่า การแสดงมหรสพสมโภชสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะมีแสดงทั้งหมด 4 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 ทางทิศเหนือ เป็นการแสดงหนังใหญ่เบิกหน้าพระ การแสดงโขนหน้าจอ และโขนชักรอกเรื่องรามเกียรติ์

จุดที่ 2 ทางทิศตะวันออก ฝั่งศาลฎีกา เป็นการแสดงละคร เรื่องพระมหาชนก อิเหนา และมโนห์รา หุ่นหลวง หุ่นกระบอก

จุดที่ 3 ทางทิศตะวันตก ฝั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการบรรเลงดนตรีสากลและการแสดงบัลเลต์ มโนห์รา ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ 7 องก์ ได้แก่ องก์ที่ 1 ดุจหยาดทิพย์ชโลมหล้า องก์ที่ 2  ใต้ฟ้าร่มเย็น เพราะพระบารมี องก์ที่ 3  ทวยราษฎร์น้อมสดุดี องก์ที่ 4  ถวายภักดีองค์ราชัน องก์ที่ 5  สถิตนิรันดร์ในใจราษฎร์ องก์ที่ 6  ปวงข้าบาทบังคมถวาย และองก์ที่ 7  ธ สู่สวรรคาลัยในทิพย์วิมาน ซึ่งการแสดงทั้ง 3 เวที จะเริ่มแสดงเวลาประมาณ 19.00 น. - 20.00 น. และจะแสดงอีกครั้งในเวลา 24.00น.

          สำหรับการแสดงในจุดที่ 4 ที่สำนักการสังคีตรับผิดชอบ คือ การแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม (หน้าพระเมรุมาศ) เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร ยกรบ การแสดงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสงอาทิตย์ ศรพรหมาสตร์ ซึ่งจะเริ่มการแสดงเวลา 20.00 น.

ด้านนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงความพร้อมในการปฏิบัติงานภาพรวมของพระเมรุมาศจำลองในส่วนภูมิภาคว่า  การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองใน 76 จังหวัด เสร็จสมบูรณ์แล้ว 68 จังหวัด เหลืออีก 8 จังหวัดที่อยู่ในระหว่างการตกแต่ง คาดว่าจะเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 802 แห่ง แบ่งเป็น ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ขนาดกลาง จำนวน 649 แห่ง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดเล็ก จำนวน 153 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้เช่นเดียวกัน ส่วนการก่อสร้างพระจิตกาธานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบก่อสร้างพระจิตกาธานที่อยู่ใกล้พระเมรุมาศจำลอง จำนวน 76 แห่ง และกรมการปกครองรับผิดชอบในส่วนของของอำเภอที่มิได้เป็นที่ตั้งของพระเมรุมาศจำลอง คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 20 ตุลาคมนี้นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคที่กระทรวงมหาดไทย เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา ส่วนในภูมิภาคได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

           ด้านการใช้โดรนในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนว่า การใช้โดรนต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และประกาศกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การปฏิบัติในส่วนภูมิภาคถือปฏิบัติเช่นเดียวกับส่วนกลาง

          ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค และพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนร่วมกับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอย่างยิ่ง

          ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศได้ร่วมกันน้อมจิตถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสามารถเดินทางไปเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั้ง 878 แห่งทั่วประเทศพร้อมกับพระราชพิธีในส่วนกลาง โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ ถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปทุกพื้นที่ ซึ่งพี่น้องประชาชนจะมีความรู้สึกเสมือนอยู่ในงานพระราชพิธีฯในส่วนกลาง

 

Top