ข่าวส่วนกลาง
กอร.พระราชพิธีฯ เปิดสายด่วน ๑๔๔๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เปิดสายด่วน ๑๔๔๑ ให้ประชาชนสอบถามรายละเอียด เรื่อง “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ” ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

Top