ข่าวส่วนกลาง
มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เชิญผู้สนใจชมสารคดีพิเศษ “พระราชดำริไร้พรมแดน” เพื่อถวายรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านสถานีโทรทัศน์ 17 ช่อง ตลอดเดือนตุลาคมนี้
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

          ท่านผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่าเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย สถานีโทรทัศน์ทั้งหมด 17 ช่อง ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เผยแผ่สารคดีพิเศษ “พระราชดำริไร้พรมแดน ตลอดเดือนตุลาคม 2560 ได้แก่ ช่อง Now 26 ช่อง 33 ช่อง 13 ช่อง 28 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 รวมทั้งช่อง Thai Global Network ช่อง 29 ช่อง GMM 25 ช่อง One 31 ช่อง AMARIN TV 34 ช่อง Spring News 19 ช่อง TNN 24 ช่อง True4U ช่อง Truevisionช่อง News 1 ช่อง Travel Channel สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) รวมทั้งทางเว็บไซต์ข่าวเครือเนชั่น มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ข่าววันใหม่ และ AEC News นอกจากนี้ มีการจัดทำสารคดีชุดนี้ ในภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศผ่านเครือข่าย Asia News Network ไปยังอีกหลายประเทศ เช่น ภูฏาน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา ฯลฯ อีกด้วย

          ท่านผู้หญิงบุตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สารคดีพิเศษ “พระราชดำริไร้พรมแดนซึ่งมูลนิธิปิดทองหลังพระฯจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ประเทศต่าง ๆ ในหลายภูมิภาคของโลกมีการน้อมนำแนวพระราชดำริ ไปประยุกต์ใช้ตามสภาพภูมิสังคมของตน เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในประเทศเหล่านั้น ให้สามารถยืนอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยทีมงานเดินทางไปถ่ายทำเรื่องราวการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ 7 ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภูฏาน เลโซโท จอร์แดน ติมอร์-เลสเต้  เมียนมา ลาว และกัมพูชา รวม 12 ตอน นำเสนอการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การแก้ไขปัญหาปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ การส่งเสริมการเกษตร การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ ตามแนวพระราชดำริ ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมในภูมิภาคนั้น
 
 
นาฏสรวง อินทร์แก้ว /ข่าว
ธนัชพร  ถ้ำสิงห์ /บรรณาธิการข่าว
ที่มา : มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

Top