ข่าวส่วนกลาง
กทม. เตรียมจัดสร้าง “พระจิตกาธาน” เพื่อใช้เผาดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนถวาย
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

          พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ กรุงเทพมหานครได้รับการประสานจากกระทรวงมหาดไทยและกองกิจการในพระองค์ฯ ว่าดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นั้น ให้นำไปเผา ณ พระจิตกาธาน ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดสร้างขึ้นใหม่ ในพื้นที่วัดที่มีการจัดพิธี โดยเป็นที่เหมาะสมและโล่งแจ้ง ใช้พื้นที่ขนาด 8x8 เมตร สูง 6.50 เมตร ซึ่งจะจัดสร้าง จำนวน 50 แห่ง และให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 22 ต.ค.60
 
 
นาฏสรวง อินทร์แก้ว /ข่าว
ธนัชพร  ถ้ำสิงห์ /บรรณาธิการข่าว
ที่มา : กรุงเทพมหานคร

Top