ข่าวส่วนกลาง
กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมดูแลประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9
๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมดูแลประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 

          นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 ว่าได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ให้ความสำคัญสูงสุดในการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อย่างเต็มกำลัง สุดความสามารถ โดยให้การดูแลทั้งสุขภาพกายและจิตใจประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  ณ บริเวณท้องสนามหลวงพระบรมมหาราชวัง และสถานที่จัดงานทั่วประเทศ

          สำหรับในส่วนภูมิภาคที่มีพระเมรุมาศจำลองเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมงานพระราชพิธีโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังท้องสนามหลวงนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (OC) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2560 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บัญชาการ รับผิดชอบการบริหารจัดการ จัดทีมแพทย์ประจำจุดพระราชพิธี รถพยาบาล โรงพยาบาลรับ-ส่งต่อ เพื่อให้การดูแลผู้ที่มาร่วมงานพระราชพิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบริหารจัดการจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่

          พร้อมกันนี้ได้จัดอบรมให้ประชาชนจิตอาสามีความรู้โดยใช้คู่มือของกรมการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์อีกทางหนึ่งด้วย 
                                                                                                    รุ่งนภา นรารัตน์กุล / เรียบเรียง

                                                                                                    ธนัชพร ถ้ำสิงห์ /บรรณาธิการข่าว               

                                                                                                                                    ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

Top