ข่าวส่วนกลาง
จุฬาราชมนตรีเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยมุสลิมแสดงความจงรักภักดีในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

จุฬาราชมนตรีเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยมุสลิมแสดงความจงรักภักดีในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 

    สำนักจุฬาราชมนตรีเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยมุสลิมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยชาวไทยมุสลิมสามารถไปร่วมแสดงความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระเมรุมาศ หรือ พระเมรุมาศจำลองได้ และสามารถร่วมในกิจกรรมที่มิได้เป็นพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ การแสดงตนเป็นจิตอาสาเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ อาทิ การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การช่วยเหลือด้านการพยาบาล หรือด้านอื่น ๆ แก่ผู้เข้าร่วมแสดงความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทั้งในส่วนกลางและจังหวัดต่างๆ 

    นอกจากนี้ ประชาชนชาวไทยมุสลิมสามารถจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การทำความสะอาดและการปรับภูมิทัศน์ของศาสนสถานให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อการเจริญรอยตามและสืบสานพระราชปณิธานในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และขอให้มัสยิดทั่วราชอาณาจักรได้นำเสนอคุตบะห์ (ธรรมกถา) เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

    ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ขอให้ประชาชนชาวไทยมุสลิม แต่งกายสุภาพแบบธรรมดาทั่วไปที่ไม่ฉูดฉาด ส่วนข้าราชการให้แต่งเครื่องแต่งกายตามระเบียบราชการกำหนด 


ปัทมาวดี เหลือสม/ข่าว

ธนัชพร ถ้ำสิงห์/บรรณาธิการข่าว

ที่มา:สำนักจุฬาราชมนตรี 


Top