ข่าวส่วนกลาง
กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเดินเรือในการเตรียมความพร้อมความปลอดภัยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๐๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

      กรมเจ้าท่า จัดประชุมชี้แจงการจราจรทางน้ำช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการเดินเรือในการเดินเรือในการเตรียมความพร้อมความปลอดภัยช่วงงานพระราชพิธีฯ โดยมีผู้แทนจากสมาคมเรือไทย เรือภัตตาคาร เรือร้านอาหาร เรือทัวร์ เรือข้ามฟาก เรือด่วนเจ้าพระยา เรือคลองแสนแสบ และผู้ประกอบการท่าเรือ ยอดพิมาน ท่าเรือมหาราช เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมแม่น้ำยม อาคาร ๒  ชั้น 6 กรมเจ้าท่า

      จิรุตม์  วิศาลจิตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้จัดประชุมการจราจรทางน้ำช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการเดินเรือในการเตรียมความปลอดภัยช่วงงาน  พระราชพิธีฯ ระหว่างวันที่  25 – 27 ตุลาคม 2560 โดยขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือ ตรวจสภาพโป๊ะเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง ติดตั้งป้ายชื่อท่าเรือ ป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้ำหนักในที่มองเห็นชัดเจน พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดทั่วบริเวณโป๊ะเรือและทางขึ้น-ลง  ติดตั้งยางกันกระแทก  และพวงชูชีพประจำทุกโป๊ะ อีกทั้งเจ้าของเรือ ให้ทำการตรวจสภาพเรือ ควบคุม     ดูแลตัวเรือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ติดตั้งมีป้ายระบุจำนวนรองรับผู้โดยสารติดอยู่ข้างตัวเรือ ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เบาะชูชีพ  เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา สำหรับผู้ควบคุมเรือให้ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย  กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือ และห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

      กรมเจ้าท่า  กระทรวงคมนาคม ได้มีความห่วงใยในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจราจรทางน้ำ จึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ จิตอาสา กรมเจ้าท่า จำนวน 250 นาย ประจำท่าเทียบเรือจำนวน 67 ทาเรือ เรือตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 1 ลำ  เรือตรวจการณ์เจ้าท่า จำนวน 8 ลำ  เรือรักษาการณ์เจ้าท่า จำนวน 2 ลำ ลอยลำประจำจุดเขตควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 10 จุด รวมทั้ง ตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า และร่วมประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรงานพระราชพิธีฯ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเรือโดยสารได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาmสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจัดเรือฟรีบริการรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางทางน้ำเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พบเห็นอุบัติเหตุทางน้ำได้ที่ ส่วนตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โทร. 0 2233  1311-8 ต่อ 229,308 หรือ 0 2233 0437 หรือ  สายด่วนเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมงนภาพร  คำกล่อม / ข่าว

นิยะดา พันธุ์เพ็ชร /บรรณาธิการข่าว

ที่มา : กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม


Top