ข่าวส่วนกลาง
กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการงดหรือลดกิจกรรมบันเทิงในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
๐๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

        เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า  ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติของสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งจะมีการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

        เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง จึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการงดหรือลดกิจกรรมบันเทิง เช่น การแสดงดนตรีหรือการเต้นรำ ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ตามช่วงเวลาและรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน และสำหรับกรณีการจัดกิจกรรมงานรื่นเริงต่าง ๆ ขอให้ชะลอไว้ก่อน และสำหรับการจัดงานหรือกิจกรรมที่ได้มีการเตรียมการไว้ก่อนแล้ว เช่น งานมงคลสมรส ยังสามารถจัดได้ตามปกติ โดยขอให้จัดในสถานที่ปิดและหากพี่น้องประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1441 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.kingrama9.th

นภาพร  คำกล่อม/ ข่าว

นิยะดา พันธุ์เพ็ชร /บรรณาธิการข่าว

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย


Top