ข่าวส่วนกลาง
รมต.นร. แถลงข่าว" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและมีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยและ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
๐๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าว " งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ประชาชนรับทราบ และมีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงชี้แจงแนวทางปฏิบัติของสื่อมวลชนและประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งมีสาระสำคัญ อาทิ การเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วิธีการเดินทาง การปิดการจราจร จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม เป็นต้น  


         สำหรับแนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุโทรทัศน์ในห้วงเดือนตุลาคม 2560 จะมีการปรับหน้าจอโทรทัศน์ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ได้กำหนดรูปแบบการออกอากาศ คือ ตั้งแต่วันที่ 1-12 ตุลาคม 2560 เริ่มปรับโทนสี องค์ประกอบฉาก และการแต่งกายของผู้ประกาศ วันที่ 13-24 ตุลาคม 2560 นำเสนอรายการพิเศษมีเนื้อหาเพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย และลดรายการบันเทิง ตลก  วันที่ 13 ตุลาคม 2560 จัดรายการพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 รับสัญญาณถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีก่อนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ออกทุกข์

 

          สำหรับในช่วงวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จะมีการจัดการจราจรของถนนราชดำเนินออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1) ถนนราชดำเนินช่องกลางที่เข้าสู่พระราชพิธีฯ จะถูกแบ่งเป็นเส้นทางเสด็จ ส่วนที่ 2) ถนนราชดำเนินฝั่งขวา เป็นเส้นทางสำหรับประชาชน แต่ไม่สามารถเข้าถึงบริเวณท้องสนามหลวงได้ และ ส่วนที่ 3) ถนนราชดำเนินฝั่งซ้าย เป็นเส้นทางสำหรับกรณีพิเศษ และในวันที่มีการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ วันที่ 7 วันที่ 15 และวันที่ 21 ตุลาคม 2560 จะมีการปิดเส้นทางจราจร 13 เส้นทาง ได้แก่  ถนนเจริญกรุง  ถนนสุรวงศ์  ถนนพระราม 6  ถนนพิษณุโลก  ถนนราชดำเนิน  ถนนเพลินจิต ถนนสาธรใต้  ถนนสาธรเหนือ  ถนนพระราม 4  ถนนสุขุมวิท  ถนนวิทยุ  ถนนราชดำเนิน และ  ถนนสนามไชย และวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560  ปิดการจราจรโดยรอบท้องสนามหลวงในหลายเส้นทาง พร้อมทั้งห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เข้า-ออก ทั้ง 2 ฝั่ง

 

          ทั้งนี้ในช่วงวันพระราชพิธีฯ จะมีการปิดถนนหลายเส้นทางและคาดว่าประชาชนอาจจะมาร่วมพระราชพิธีฯ จำนวนมากเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะมีการเตรียมอาหาร น้ำดื่ม รถสุขา รถ และเรือสาธารณะไว้ให้บริการฟรี แต่อาจไม่ทั่วถึง จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนเตรียมพร้อมดูแลตัวเองเบื้องต้นหรือนำอาหารและน้ำดื่มติดตัวมาด้วย เตรียมยาประจำตัวมาให้พร้อม และสิ่งที่สำคัญคือบัตรประจำตัวประชาชน

 


          นอกจากนี้ในเรื่องจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งมีด้วยกัน 8 ด้าน คือ 1 งานดอกไม้จันทน์ 2 งานโยธา 3 งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 4 งานบริการประชาชน 5 งานแพทย์  6 งานรักษาความปลอดภัย 7. งานจราจร และ 8 งานประชาสัมพันธ์ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานประสานกับจิตอาสาทุกด้าน ภาพบรรยากาศการทำงาน และรวบรวมภาพและเนื้อหาส่งให้ส่วนกลาง คือกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานภาพการปฏิบัติงานประจำวันเพื่อให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา (ศอญ.) ต่อไป

 

          พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนให้เข้าร่วมพิธีในพื้นที่ของตนเอง เนื่องด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ และมีการถ่ายทอดสดตามเวลาจริง รวมถึงได้รับความร่วมมือจากบริษัท ห้าง ร้านเจ้าของจอ LED รับสัญญาณถ่ายทอดสดเสมือนหนึ่งประชาชนได้อยู่ร่วมในพิธีจริงด้วย และในช่วงดังกล่าวมีการปิดเส้นทางจราจรหลายเส้นทาง ถ้าเดินทางเข้ามาในพื้นที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็จะไม่ได้รับความสะดวกเพราะต้องใช้การเดินทางด้วยรถหรือเรือสาธารณะ และต้องเดินเท้าต่อ และเหตุผลสำคัญคือ ต้องการให้ประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ได้สัมผัสและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้เสด็จฯ เยี่ยมเยีอนราษฎรของพระองค์มาแล้วทุกจังหวัดทั่วประเทศ และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560


          สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  สามารถสอบถามหรือหาข้อมูลได้ที่  โทร 1257 และ www.kingrama9.th  , https://www.facebook.com/informationcenter.for.kingrama9/  


                                                                                                                                                                สุพรรษา  อ่อนจันทร์ / ข่าว

ธนัชพร  ถ้ำสิงห์  / บรรณาธิการข่าว

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์  สำนักนายกรัฐมนตรี

Top