ข่าวส่วนกลาง
รองนายกรัฐมนตรี ตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศฯ
๐๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ท้องสนามหลวง โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาศว่า งานก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ภาพรวมขณะนี้คืบหน้าร้อยละ 98.6 ส่วนงานศิลปกรรมประกอบจัดทำเสร็จแล้วและติดตั้ง
บนพระเมรุมาศแล้วทั้งหมด รวมทั้งจิตรกรรมฉากบังเพลิงและจิตรกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ได้นำขึ้นติดตั้งตามตำแหน่งแล้วเช่นกัน

สำหรับงานประณีตศิลป์ในพระราชพิธี ได้แก่ งานจัดสร้างพระโกศจันทน์และฟืนไม้จันทน์ดำเนินการเสร็จแล้ว งานจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ คืบหน้ารวมร้อยละ 89 อยู่ระหว่างการลงยาสีและประดับอัญมณี งานออกแบบและจัดทำเครื่องสังเค็ด คืบหน้ารวมร้อยละ 81 ส่วนงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ รวมทั้งการจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ และพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย ดำเนินการเสร็จแล้วทั้งหมด และพร้อมสำหรับการเคลื่อนออกเพื่อร่วมการฝึกซ้อมริ้วขบวนในสถานที่จริงครั้งแรก ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560

 

นาฏสรวง  อินทร์แก้ว /ข่าว

นิยะดา  พันธุ์เพ็ชร /บรรณาธิการข่าว
ที่มา
: ทำเนียบรัฐบาล

Top