ข่าวส่วนกลาง
กทม. เตรียมพร้อมซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และพระเมรุมาศจำลอง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ตุลาคมนี้
๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

             นายจักรพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่ากรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายให้จัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ จำนวน 16 ซุ้ม และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง จำนวน 23 ซุ้ม โดยทั้งหมดจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นอกจากนี้ได้กำหนดให้วัดทั่วกรุงเทพมหานคร 62 แห่ง  เป็นจุดถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งแต่ละสำนักงานเขตได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมทั้งหมดแล้ว โดยหลังวันที่ 15 ตุลาคม กรุงเทพมหานครก็จะเข้าไปประดับตกแต่งต้นไม้
           พระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ตุลาคม สำหรับพระเมรุมาศจำลองทั้ง 9 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พระลานพระราชวังดุสิต ,กองสลากเดิม ,สวนนาคราภิรมย์ ,ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1  สะพานพุทธ, ลานคนเมือง สนามกีฬาธูปเตมีย์ ,พุทธมณฑล , ไบเทค บางนา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ 1 แห่ง คือ พระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งการก่อสร้างคืบหน้าแล้วร้อยละ 70 จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม ๒๔๖๐ ส่วนอีก 8 แห่งนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๖๐
            ทั้งนี้ ประชาชนที่ต้องการทราบสถานที่วางดอกไม้จันทน์สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร หรือ www.kingrama9.th  หรือ สอบถามได้ที่สายด่วน 1555 และสอบถามได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต


เพ็ญกมล ประเสริฐกุล/ เรียบเรียง
 อรวิน บุตรวงศ์ /  บรรณาธิการข่าว
ที่มา : สำนักข่าว


Top