ข่าวส่วนกลาง
ปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปิด 30 ตุลาคม 2560
๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

            สำนักพระราชวัง แจ้งว่า ด้วยสำนักพระราชวังจะดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ภายในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จึงขอเปิดให้ประชาชนชาวไทยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และขยายวันกราบถวายเดิมวันที่ 30 กันยายน 2560 ออกไป เป็นถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของคืนวันที่ 5 ตุลาคม 2560
               สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ขณะนี้ปิดการเข้าชม เนื่องจากจะปรับพื้นที่เตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และจะเปิดให้เข้าชมได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
 
 
รุ่งนภา นรารัตน์กุล/เรียบเรียง
อรวิน  บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
ที่มา : สำนักพระราชวัง


Top