ข่าวส่วนกลาง
กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๐๕ เมษายน ๒๕๖๐

กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อการศึกษาค้นคว้าและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติ


        วันนี้ (๕ เมษายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ กล่าวว่า การจัดทำหนังสือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภัคดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพสกนิกรชาวไทย เพื่อประมวลเอกสาร บันทึกเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของประเทศชาติ เพื่อการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงต่อไป โดยจะมีการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุซึ่งประมวลเหตุการณ์ เรื่องราว ภาพงานพระบรมศพฯ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องไว้อย่างครบถ้วน สำหรับแจกจ่ายเผยแพร่แก่สาธารณชน

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจและโครงการนานับประการมากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ทั้งด้านการเกษตร การแพทย์สาธารณสุข การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม การเศรษฐกิจ ตลอดจนการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อนานาประเทศ เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ จนปรากฏเป็นที่ประจักษ์เทิดทูนพระเกียรติคุณทั้งในประเทศและต่างประเทศ

        ทั้งนี้ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือฯ ได้มีการรวบรวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ และบทเพลงที่มีผู้แต่งถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อจัดพิมพ์ต่อไป


นาฏสรวง  อินทร์แก้ว/เรียบเรียง
วัฒนา  เงินกลม/บรรณาธิการข่าว
ที่มา: การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

Top