ประกาศ
กองบังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์การเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
กองบังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์การเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยรอบ โรงพยาบาลศิริราช มายังประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ประจำวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ดังนี้

เวลา 09.00 น. เส้นทางที่อาจกระทบต่อการจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช 
1. การจราจรทางบก 
- แยกอรุณอมรินทร์ 
- แยกบ้านเนิน 
- แยกพรานนก 
- แยกโรงพยาบาลธนบุรี 
- แยกโพธิ์สามต้น 
- แยกวังเดิม

2. ส่วนทางน้ำ 
- ปิดเฉพาะท่าน้ำพรานนก 
- เรือจากฝั่งพระนคร งดส่งคนที่ท่าพรานนก รับแต่คนจากฝั่งธนฯ ไปฝั่งพระนครเท่านั้น 
ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ หากจำเป็นจะต้องใช้เส้นทางดังกล่าว ควรเตรียมความพร้อมและวางแผนในการเดินทาง หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางทั้งอุบัติเหตุจราจร และข้อมูลสภาพจราจรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ WWW.TRAFFICPOLICE.GOTH 

Top